Ukiyo-e

  • Hokusai Katsushika
    Peintre Japonais
    Né en 1760 à Tokyo (Japon)
    Mort en 1849 à Tokyo (Japon)